Hur du upptäcker och förhindrar inläckage 


Fukt och vatten kan orsaka allvarliga skador på ditt hem. Det kan försämra strukturen på ditt hus, orsaka allvarliga mögel- och fuktskador som även riskerar att äventyra din hälsa. Det bästa sättet att förhindra detta är att förstå varför de kan uppstå och se till att du vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att de händer från första början. 

I den här korta artikeln kommer vi att göra dig mer medveten om inläckage. Bland annat kommer du att lära dig vad inläckage är samt hur du ska agera i de fallen när det inträffar. 

 

Vad är inläckage? 

Som regel kallas läckor där vattnet tar sig in i en byggnad utifrån som ett inläckage. De allra flesta inläckage brukar uppstå i antingen en fasad eller ett tak. De kan vara svåra att upptäcka och brukar oftast först bli uppenbara vid kraftigt regn. 

Dessa typer av läckage är synonyma med att bidra till stora skador som: 

  • Leda till fuktskador som kan ge upphov till mögel, svamp och röta. 
  • Byggnadskonstruktionen kan bli negativt påverkad på bland annat fasaden som börjar söndervittra och försvaga byggnadskonstruktioner. 
  • Den kan ge upphov till vattenskador. 
  • termografering

 

Hur identifierar jag ett inläckage? 

Ett vanligt ordspråk är att vatten och fukt är husets värsta fiender – och det är främst taket som skyddar dig och ditt hem mot vatten. På taket finns det två viktiga komponenter som stuprören och hängrännorna som säkrar att både smältvatten och regn transporteras bort från huset. Men även om du har alla viktiga komponenter så kan inläckage inträffa i ditt tak eftersom taket slits ut genom tiden på grund av väderförhållanden. 

 

Ett inläckage kan bland annat uppstå på följande sätt: 

  • I små, väldigt svårupptäckta sprickor i ytskiktet 
  • Genom kraftiga skyfall i kombinationen med starka vindar. 
  • I åldersförbrukade takkonstruktioner 
  • Vid renoveringar 

Det enklaste sättet att upptäcka ett inläckage är att vara uppmärksam vid regn och töväder. Om du har ett inläckage brukar vattnet komma in i byggnaden som små droppar från antingen innertaket eller genom balkong- och takterrassen. Andra indikationer kan vara att du får fuktfläckar på husets fasad, innerväggar och innertak. Men även om du inte har några läckor som syns så kan en dålig lukt som orsakas av mögel vara ett tecken på att du har ett inläckage. 

 

Vad ska jag göra vid inläckage? 

Först och främst är fukt- och vattenskador dyra att reparera och det är viktigt att du åtgärdar problemet omgående. Ett liten spricka i ytskiktet kan nämligen snabbt orsaka stora skador som fuktskador och mögel i ditt hem. 

Inläckage är som regel väldigt komplexa och även om du ser droppande vatten från innertaket behöver detta inte betyda på att du har lokaliserat platsen och den verkliga orsaken. Genom att anlita en yrkeskunnig och erfaren hantverkare kan du försäkra dig om att hitta alla läckor i ditt hem – oavsett vilken typ av fastighet du har. Som regel brukar dessa hantverkare vara certifierade och ha många års arbetserfarenhet. De ha även tillgång till olika mättekniker så att de kan precis  bestämma läckage och hitta de mest lämpliga och kostnadseffektiva åtgärderna. 

 


Posted by on