Tips för dig som nyligen börjat anställa på en webbyrå

Posted by on


Driver man en webbyrå innebär det ofta att man arbetar under ganska hård konkurrens. Det är en bransch där det är viktigt att man är tillräckligt attraktiva för att kunna locka till sig talanger – och sedermera behålla dem. I och med att det här är viktigt för firmans framgång krävs att den som leder verksamheten kan göra det på ett bra sätt. Nedan följer ett antal tips för det.

Titta i backspegeln först

Ett bra sätt att rannsaka sig själv är att titta i backspegeln. Har din webbyrå blivit framgångsrik tack vare din ledarförmåga – eller trots en bristande ledarförmåga? Det finns många exempel på företag som lyckas trots bristfällig ledarförmåga och organisation i företaget. Tänk då bara på vad de hade kunnat åstadkomma om deras management faktiskt var riktigt bra. Ett sätt att ta reda på hur din stil uppfattas av de anställda är helt enkelt fråga (förslagsvis anonymt) och ta feedbacken i åtanke.

Led genom att göra

Många anställda tappar respekt för en ledare som inte har förmåga att arbeta eller bete sig så som han eller hon förväntar sig att de anställda ska göra. Det handlar till exempel om engagemang på möten, om att komma i tid och att ha kompetens på området som webbyrå. Visserligen är kompetens i olika områden inte alltid avgörande – det finns gott om exempel på storföretag vars högsta ledning har bristfällig erfarenhet i branschen – men när du driver en webbyrå är det förmodligen ett mindre företag, där ni jobbar ganska tätt inpå varandra. Glöm bara inte att du och den anställda har olika roller i verksamheten.

Hitta rätt människor

En del chefer kan avfärda sökanden som upplevs som mer kompetenta än dem inom ett visst område. Detta eftersom chefspositionen då helt enkelt kan kännas hotad. Är man en trygg ledare är det här dock inget problem – tvärtom, så är det bäst för din webbyrå på både kort och lång sikt att faktiskt anställa de som är bäst på det som de gör.

Lägg hög vikt vid att förbereda för nya anställda. De bör finna arbetsplatsen attraktiv, organisationen effektiv och att de snabbt kommer in i gruppen på ett socialt plan.

Ta på dig ansvaret

Som ledare av ett team förväntas du ta ansvar. Kanske har du tagit över ett team som du kanske inte tycker är det bästa? I sådana fall ligger det på dig att förändra situationen på den webbyrå du arbetar för. Det kan handla om att erbjuda kurser, lektioner, ge konstruktiv kritik och att lyfta fram det som är positivt. Att utveckla teamet, anställa fler eller byta ut en anställd mot en annan på en viss roll, till exempel. Om ni inte levererar är det du som är ansvarig – men det är också du som har makten att undvika att så sker.

Att driva en webbyrå kan vara utmanande – men det kan också vara spännande och roligt. En vanlig strategi för utveckling är att man erbjuder nya tilläggstjänster. Kanske kan det vara något för framtiden?