Varför välja en webbyrå?

Posted by on


Idag finns det stora fördelar med att ha en genomtänkt och genomarbetad hemsida. Kunder använder idag internet i en större omfattning och man kan även se tendenser på hur man agerar i samband med att man söker en tjänst eller en produkt. Ett tydligt tecken är att man snabbt går vidare om hemsidan man besöker är rörig och svår att komma underfund med. Tyvärr har många företagare inte insett detta utan håller fortfarande på att arbeta med den egna hemsidan på egen hand och utan någon extern partner. Det kan straffa sig på sikt.

En hemsida ska vara anpassad efter kunderna. De måste snabbt få relevant information, de ska snabbt kunna hitta vad de söker och de ska kunna känna att sidan de besöker är lätt att förstå. Vill man exempelvis ha hjälp av en rörmokare så ska detaljer som priser, arbetsuppgifter och arbetstider vara synliga tidigt. Det är få som tar professionell hjälp med detta utan som istället jobbar vidare med gratis publiceringsverktyg som exempelvis WordPress. Visst, det är något man tjänar pengar på.

webbyrå stockholm

Vänder man på frågan så kan den istället se ut så här: hur många potentiella kunder förlorar jag på den hemsida jag har idag? En webbyrå kan vara skillnaden mellan vinst och förlust i det här sammanhanget.

En webbyrå skapar din unika hemsida

Anlitar man en webbyrå så får man också en professionell tjänst på köpet. Det vill säga: på samma sätt som en rörmokare är specialiserad inom sin gebit så är de anställda på en webbyrå specialiserade på att bygga hemsidor. Det gör skillnad. Hemsidorna anpassas efter kunden, de får en unik design och de får ett innehåll som tilltalar kunden både rent informativt och rent visuellt.

Ett samarbete kan även fortlöpa över en längre tid och där man får hjälp med långsiktig marknadsföring, med SEO och med exempelvis verktyg för e-handel. Det handlar om en heltäckande tjänst som ger dig som företagare de verktyg du behöver för att attrahera kunder online. De har kunskapen och instrumenten för att lyfta vilken verksamhet som helst.

Hur vill du uppfattas?

Många företag skulle tjäna på att sätta sig ned och fundera lite över vilken bild de ger kunderna. Hur uppfattas vi av andra, finns det någon speciell bild vi vill förmedla, vad skiljer oss från våra konkurrenter och så vidare? Genom en hemsida så har man chansen att visa sig exakt från den sida man vill. Det är en chans som man bör ta tillvara på och det är något som är värt att lägga lite extra pengar på.

Väldigt mycket tyder på att den summa man lägger på en webbyrå leder till fler affärer än vad exempelvis en annons i den lokala tidningen gör. Kunderna finns fortfarande kvar och de har fortfarande pengar att spendera. Skillnaden är att de numera finns online. En annons – en dyr sådan – i tidningen kan vara att kasta pengarna i sjön sett till att kunder idag inte använder de mediet i samma omfattning som förr var fallet.