Tjänster inom fastighetsförvaltning

Posted by on


Runt om i landet finns en hel del aktörer som sysslar med fastighetsförvaltning – och det finns också ett behov, givetvis. Många fastighetsägare vill ha någon som kan ta på sig ett helhetsansvar för teknisk drift och ekonomi. När man anlitar en firma för sin fastighetsförvaltning kommer man se att de erbjuder ett antal olika tjänster. Exakt hur dessa kategoriseras och delas upp varierar beroende på företag, givetvis, men normalt brukar det delas upp i teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och fastighetsservice.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning innebär att man tar hand om de praktiska delarna som det innebär att sköta en fastighet. Hit hör bland annat besiktning, planering, budgetering och genomförande av det underhåll som har planerats. Vanligt är att man upprättar en långsiktig underhållsplan för en fastighetsförvaltning stockholm. I samma veva kan en firma för fastighetsförvaltning hjälpa till med att förhandla och att upprätta kontrakt gällande uthyrning av lokaler och bostäder. Företaget kan fungera som en slags kontaktyta mellan hyresgäster och entreprenörer. Dessutom kan de ta på sig ett stort ansvar gällande samordning och planering vid större projekt.

Vad gäller utemiljön kring en fastighet kan det finnas en hel del sysslor som behöver tas om hand. Det kan till exempel handla om snöskottning, gräsklippning, klippning av buskar och tillhandahållande av arborister när träd behöver fällas eller beskäras. Många firmor som sysslar med fastighetsförvaltning har också behörighet att gå på tak och att arbeta på hög höjd.

Ekonomisk förvaltning

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning är viktigt för att en fastighet ska skötas på ett bra sätt. Här kan företaget hjälpa fastighetsägaren med att tillhandahålla olika ekonomiska tjänster. Det kan handla om allt från budget och bokföring till bokslut och deklarationer. Om ni är momsregistrerade kan en firma för fastighetsförvaltning hjälpa er med att hantera momsen enligt gällande regler, samt rapportera den till Skatteverket.

Fastighetsservice

En viktig del av fastighetsförvaltning är själva servicen. För en verksam firma är felanmälningar, service och planerade reparationer och underhåll vardag. Många håller sig med egen personal som är tillgängliga under ett antal timmar på dygnet. Dessutom kan de ha telefontider med längre öppettider, där anmälningar tas emot. Ofta kan det ordnas med en jour också, om något skulle ske akut utanför kontorstider.

Fastighetsservice handlar i många och mycket om att göra service, att göra felanmälningar, att avhjälpa felen och att utföra funktionskontroller. En annan viktig del är underhåll av material såväl som installationer i fastigheten.