Vägen till att bli golvläggare

Posted by on October 31, 2018


Det är mycket som krävs av en golvläggare. Hen måste ha precision, kunna hantera alla maskiner, samt ha en yrkesskicklighet som gör att hantverkaren vet hur brädorna eller mattan ska läggas på bästa sätt och hur materialen fungerar. Det finns flera olika sätt att utbilda sig till golvläggare.  I exemplen nedan kommer några förslag.

För den som vet vad den vill redan i unga år

En väg är att gå Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad på gymnasiet. Man kan då läsa ämnet Golvläggning där det ingår att lära sig om homogena parkettgolv, väggmattor och plastmattor. Totalt finns det tre olika kurser inom Golvläggning man kan gå, där den första kursen fokuserar mer generellt på att lägga golv, den andra är inriktad mot våtrum och den tredje är inriktad mot trä och laminat. I kurserna ingår också att lära sig att reparera golv, förbereda golvläggning och att lära sig om miljö- och hälsoaspekter.

Efter att man har gått klart kurserna på gymnasiet ingår också 2,5 års lärlingstid hos ett företag där man lär sig ännu mer om yrket och till slut gör ett yrkesprov. När man har gjort det är man slutligen färdigutbildad golvläggare.

Vägen genom yrkesutbildning

Om man skulle komma på efter tonåren att man vill bli golvläggare så är det inte försent för det. Det finns en annan väg att gå också, nämligen som lärling på ett företag. Istället för att gå halva utbildningen på gymnasiet och sedan halva som lärling går det också att gå hela utbildningen som lärling på ett företag. För att få de teoretiska kunskaper som krävs i yrket, läser man då också ett teoripaket som distanskurs hos Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Framtidsutsikter

Hur ser då framtiden ut om man har utbildat sig till golvläggare? Bygg- och anläggningsbranschen är känd för att drabbas hårdast av sämre konjunktur just nu, men framtiden ser trots det relativt ljus ut. Just nu är det hård konkurrens om dem på vissa håll i landet, medan det på andra ställen råder jämvikt. Framtidsprognosen säger dock att behovet av golvläggare bara kommer att öka och att det troligen kommer att bli brist på dem i framtiden.

Det är svårt att sätta en ungefärlig lön för en golvläggare, eftersom det kan variera mycket beroende på vilken erfarenhet och utbildningsnivå personen har, samt hur stor efterfrågan det är på marknaden. Genomsnittslönen ligger idag på cirka 30 000 kr/månaden.