Hemsideprojekt från start till mål

Posted by on


En webbyrå arbetar bland annat med att skapa hemsidor åt företag. Det är många steg att ta sig igenom innan webbyrån kan leverera en färdig hemsida.

Nedan följer ett antal olika moment

  1. Skaffa ett webbhotell
  2. Lämna över driften
  3. Skaffa en domän
  4. Välj publiceringsverktyg
  5. Sätt den grafiska profilen
  6. Producera innehåll
  7. Hålla sidan dynamisk

Webbhotell

Det första en webbyrå måste göra är att ha tillgång till ett webbhotell där informationen kan lagras. Oftast arbetar webbyrån med en eller flera aktörer för webbhotell. Viktigt att tänka på är driften av hemsidan efter det att hemsidan är färdigställd. Skall denna tjänsten köpas av webbyrån även efter det att hemsidan är färdigpublicerad är det inte mycket att tänka på.

Lämna över driften

Är det så att driften skall lämnas över och all information skall flyttas till ett annat webbhotell är det dock viktigt att noga undersöka att webbhotellet som informationen skall flyttas över till håller samma prestanda.

Domän

Domänet är av yttersta vikt och talar om vad sidan kommer att heta i färdigt skick. Att välja domän kan vara svårt och det är viktigt att tänka till så att domännamnet återspeglar verksamheten hos squib.design webbyrå. Vanligt är att man använder företagets namn som domännamn. Webbyrån har väldigt bra verktyg för att hjälpa dig att ta fram tänkbara domännamn och komma med lämpliga förslag om nu inte företagsnamnet kan användas rakt av.

Välj publiceringsverktyg

Det finns en rad olika publiceringsverktyg med en uppsjö av möjligheter. De vanligaste publiceringsverktygen en webbyrå kan använda är WordPress, Joomla och Drupal. WordPress har nu blivit ett av de vanligaste publiceringsverktyget då det är mycket lätt att använda och skapar användarvänliga hemsidor. Även när det gäller Joomla är detta publiceringsverktyg enkelt att använda och webbyrån kan med lätthet skapa funktionella och snygga hemsidor. När det gäller drupal krävs det en helt annan typ av kunskap men resultatet blir också därefter.

Grafisk profil

När webbyrån skall sätta den grafiska profilen på hemsidan är det viktigt att ha tänkt igenom detta noggrant. Är det speciella färger som skall användas och logotyper som ska integreras? Vad ska den färdiga hemsidan ge för intryck?

Sätta den grafiska profilen

Att sätta den grafiska profilen kräver mycket tankearbete och det är perfekt att låta webbyrån komma med tips och idéer på vad som bäst fungerar. Det är viktigt att det färdiga resultatet återspeglar företaget och dess kärnverksamhet.

Innehåll

När väl den grafiska profilen är satt är det alltså dags för webbyrån att börja producera innehållet på hemsidan. Det kan röra sig om allt från statisk text, till annonser, rörliga medier och mycket mer därtill. Viktigt även här är att ha en bra och löpande dialog med webbyrån så att allt innehåll har en röd tråd och att företagets kärnverksamhet reflekteras i hemsidans innehåll.

Hålla sidan dynamisk

När allt är färdigt, publicerat och klart och webbyrån har ett färdigt resultat är det viktigt att hemsidan hålls vid liv och uppdateras kontinuerligt. För att hålla hemsidan dynamiskt är det viktigt att ta fram en strategi och givetvis är det klokt att ta hjälp av en webbyrå i detta arbete.