Fem viktiga delar när du planerar en begravning

Posted by on


Står ni inför att planera en begravning finns det många saker att hålla ordning på. Ofta vill anhöriga att det ska gå fort fram vilket kan kännas tungt, samtidigt vill man att det ska bli en fin stund där man får minnas den avlidne. Ta gärna hjälp av en begravningsbyrå som kan bolla upp viktiga saker att ta tag i. Här är fem viktiga delar att besluta om inför en begravning.

Kyrklig begravning

Om den avlidne tillhörde svenska kyrkan är det för många ganska enkelt att boka kyrka och präst. Men idag är det långt ifrån självklart att alla tillhör den svenska kyrkan. Om er anhörige tillhörde en annan kyrka ska ni givetvis ha begravningen där. Fråga gärna er begravningsbyrå om hjälp, de har kontakter inom de flesta trossamfunden och kan leda er rätt.

Sista önskemål

Ibland har en avliden person vetat om sin kommande bortgång ett tag och hunnit formulera en sista önskan för en begravningsbyrå stockholm. Det kan vara i skrift eller muntligt till någon närstående. Undersök om det finns en sådan önskan och om det finns några önskemål kring den egna begravningen. Är önskemålen rimliga bör ni försöka uppfylla dessa.

Begravningen främst för de anhöriga

Samtidigt får man inte glömma bort att en begravning i första hand är till för de anhöriga och för att ni ska få en chans att sörja och säga farväl. Om en sista önskan går helt emot det ni i familjen föredrar hamnar ni i ett svårt dilemma. Här finns inga rätt eller fel och den typen av frågeställningar kan vara bra att diskutera med er begravningsbyrå, som har erfarenhet från liknande situationer och är utomstående.

Kremering eller jordfästning

En viktig fråga är om kroppen ska kremeras eller jordfästas. Oavsett vilket ni väljer kommer er begravningsbyrå hjälpa er med det praktiska. Här är det många som har en sista vilja eller önskan och den bör givetvis tas i beaktande. Har ni någon tradition i familjen eller släkten som bör följas eller några religiösa aspekter ska även det få spela in.

Foto eller personliga tillhörigheter

Under själva begravningen kan ofta mötet och avslutet förstärkas med foton på den avlidne eller om ni har med er personliga tillhörigheter till ceremonin. Foto behöver inte vara från senaste månaden utan en bild från barndomen, en från ungdomen och någon från vuxenlivet kan vara en smakfull kombination. Exempel på andra bra personliga saker är halsband eller smycken som den bortgångne brukade använda.