Så blir din webbplats bättre – och säljer mer

Posted by on


En mycket stor andel av svenska företag har sin webbplats som primär marknadsföringskanal. Det gäller inte minst E-handlare där nästan all handel sker via hemsidan. Genom att jobba med tydliga steg kan hemsidan även leverera mer och bättre affärer. Hjälpen hittas både hos en webbyrå och hos en SEO-byrå.

Få mer trafik till sidan

Mer trafik kan skapas via flera olika marknadsföringsvägar. Detta med allt från reklam på T-shirts till digital marknadsföring på Facebook. Här får man skilja på vilka insatser som kan ske direkt på hemsidan och vad som enbart sker på externa sidor.

Vid digital marknadsföring på en annan persons blogg handlar det alltså inte alls om vad som ändrats på den egna webbplatsen som är gjord av webbyrå stockholm som du valt. Men med SEM, och inte minst SEO, kan åtgärder skapa kostnadseffektiv marknadsföring genom att förändra webbplatsen. I vissa fall är det en SEO-byrå som säger vad som ska utföras varpå företagets webbyrå implementerar dessa ändringar. Men med ändringar på hemsidan kan alltså mer trafik skapas.

Konvertera trafiken till köp

Den ökade trafiken har enbart ett värde om det även innebär att det skapar kunder. Om tusentals personer är in på en webbplats utan att lägga en enda order, eller be om offert, är konverteringen extremt dålig.

I detta läge behövs alltså konverteringsoptimering. Det handlar om att guida besökarna i rätt riktning och möte upp med relevant information. Detta så att ett köpbeslut kan tas. Delvis kan arbetet jämföras med hur en säljare jobbar i en butik med att primärt hjälpa besökaren att hitta rätt produkt istället för att ”sälja på” onödiga prylar. Men det handlar även om smidig betalningslösning, tydlig information och merförsäljning.

Även här finns två vägar att gå. Den webbyrå som byggt sidan har troligtvis viss insyn i konverteringsoptimering men visar statistik att det är många besökare och inte många försäljningar behöver något ske. Det är då som konverteringsexperter anlitas. Företag som nästan uteslutande jobbar med allt från A/B-tester och heatmaps till att mäta hur användarna rör sig på sidan. Allt för sede ”flaskhalsar” eller svårigheter som gör att besökarna inte konverterar. Ett fel kan vara att hemsidan helt enkelt marknadsförs mot fel kundgrupp.

Prata med din webbyrå – men våga ta ett steg till

Upplever du att din hemsida har för lite trafik eller för dålig konvertering? Börja med att prata med din webbyrå om problemet. Har de kunskap kan de åtgärda problemen. Men mät över tid så du är säker på att det verkligen är åtgärdat. Vänd dig annars till en SEO-byrå eller konverteringsexpert och få råd. Råd som sedan din webbyrå får implementera på sidan.