För- och nackdelar med en elektrikerkarriär

Posted by on


Elektriker. Många väljer det för en relativt kort studietid och en snabb ingång in i arbetslivet. Andra väljer det för att man helt enkelt är intresserad av teknik och allt som har med elektronik att göra. Men givetvis är det inte för alla – det gäller alla yrken. Yrket som elektriker har både för- och nackdelar. Exempel på dessa för- och nackdelar delar vi med oss av i den här texten.

Fördelar

Som nämnt i inledningen är en av de stora fördelarna den korta utbildningstiden, samtidigt som man är relativt välbetald. Går man grundutbildningen på gymnasiet får man en snabb väg ut i arbetslivet, givet att man lyckas hitta en lärlingsanställning hos ett privat företag. Med tanke på den höga efterfrågan som finns är det generellt sett inga problem att hitta ett arbete.

En annan fördel är något som av vissa kan ses som en nackdel – arbete utomhus. Många tycker om att arbeta utomhus, men det är svårt att förneka att det kan vara påfrestande. Detta när det regnar eller är snö och minusgrader, till exempel.

  • En snabb väg in i arbetslivet
  • En utbildning utan stora studieskulder
  • Möjligheter till bra lön
  • Rörligt arbete utomhus
  • Ljus arbetsmarknad.

Nackdelar

En av de mest uppenbara och omtalade nackdelarna med att bli elektriker är att det finns vissa risker i arbetet. Många gånger är man tvungen att förlita sig på en kollega och dennes tidigare utföra arbetsmoment, för att kunna göra sitt eget jobb utan risker. Under den här rubriken kan vi också återkomma till arbete utomhus – under vinterhalvåret kan det bli väldigt påfrestande, inte minst om man är verksam i landets nordligare delar.
Att arbetsmiljön generellt är en nackdel är något som många elektriker håller med om, inte minst om man jobbar på ett bygge. Man får då röra sig mycket bland betongdamm, buller och andra skadliga material som inte är särskilt bra för hälsan. Det här kanske gäller särskilt mycket när man arbetar ute på äldre renoveringsbyggen.

När man jobbar på bygge kan den mentala hälsan även påverkas av andra skäl. Mot slutet av en byggprocess kan det helt enkelt bli väldigt stressigt. Att då arbeta snabbt och rappt bland betongdamm och buller är knappast något som de flesta skulle anse vara optimalt.

En annan nackdel, beroende på hur man ser på det, är lärlingsperioden. För många som har gjort det kan det kännas tråkigt att arbeta ganska länge till en låg lön (ligger ofta kring 14 000 – 16 500 kronor). Samtidigt kan det ställas i relation golvläggare, till att plugga flera år på en högskola. Risken finns då att man sitter med ganska stora studieskulder när man väl börjar arbeta. Så är inte fallet med elektriker, som får betalt redan under lärlingsperioden, och som får full lön efter bara ett par år.

 

  • Bristfällig arbetsmiljö på en del arbetsplatser, inte minst vid större byggnationer.
  • Låg lön under lärlingsperioden.
  • För vissa behöver man arbete utomhus – året runt, oaktat väder och vind.
  • Finns icke försumbara olycksrisker i arbetet.

Lycka till med ditt yrkesval!