En takläggares vardag

Posted by on


Att vara takläggare innebär att man är en skicklig hantverkare och inte är rädd för höga höjder. Det krävs en yrkesskicklighet utöver det vanliga och faktiskt också en hel del råstyrka.

Personliga egenskaper hos en bra takläggare

Eftersom det är många tunga lyft och mycket klättrande krävs att takläggaren har en mycket god fysik. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, tålamod och att vara lösningsorienterade. Ibland ändras förutsättningarna snabbt och vädret är alltid en avgörande faktor. Det gäller att snabbt kunna tänka om när det kommer en störtskur eller att kunna säkra materialet i fall det blåser upp.

Följande fem steg är vanliga element i en takläggares vardag

  1. Skaffa nya kunder och skriva kontrakt
  2. Beräkningar
  3. Införskaffande av material
  4. Utförande
  5. Uppföljning

Skaffa nya kunder och skriva kontrakt

Ett första steg är alltid självklart att skaffa kunder som har ett behov. Det är viktigt för en takläggare och egentligen alla hantverkare att göra ett bra jobb och få goda rekommendationer. Ett bra hantverk och ett proffsigt bemötande skapar alltid mer affärer. Det är viktigt att komma överens med kunden när jobbet skall utföras och hur betalningen skall ske.

Beräkningar

Att beräkna materialåtgång är inte alltid det lättaste. Det krävs noggranna beräkningar för att få ett hållfast och stabilt tak i bästa kvalitet för takläggning av takläggare i göteborg. Vid renoveringar händer det ofta att man samtidigt vill göra förändringar och då är det extra viktigt att göra beräkningar så att alla delar av taket håller samma höga kvalitet när väl arbetet är färdigt.

Införskaffandet av material

När väl kontraktet är påskrivet och datumet för utförandet är bestämt är det dags att införskaffa material. En takläggares mardröm är att inte ha materialet på plats, när själva projektet skall genomföras och därför är det viktigt att planera och strukturera alla inköp. En takläggare jobbar oftast med kända leverantörer och större byggvaruhus för att få bra kvalitet i rätt tid.

Utförande

Väl på plats ute hos kund är det viktigt att göra arbetet så noggrant och effektivt som möjligt. En takläggares uppgift blir oftast först att riva och ta bort det gamla taket innan arbetet med att bygga upp det nya taket börjar. Det är A och O för en takläggare att göra ett ordentligt underarbete och det är underarbetet som till stor del avgör hur länge taket håller. Arbetet sker oftast på höga höjder och därför är det också viktigt att takläggaren har en säkerhetsutbildning och är ordentligt säkrad när arbetet utförs på taket.

Uppföljning

När väl arbetet är utfört och taket är färdiglagt är det vanligt att en takläggare lämnar mellan 5 och tio års garanti på det utförda jobbet. Detta blir en säkerhetsstämpel på att takläggaren är en seriös yrkesman med stor yrkesskicklighet och en hög grad av kompetens.

Vad kan du själv göra för att ditt tak skall hålla så länge som möjligt?

När en takläggare har gjort sitt jobb och taket är färdigt börjar ditt jobb som kund. För att du skall få ett tak som håller länge är det viktigt att minst en gång per år besiktiga taket.