Lär dig mer om minneslund

Posted by on


På de allra flesta begravningsplatser i Sverige finns det idag en minneslund. Den första anlades 1959 och idag är det ett självklart inslag. Ett ställe att gå till och minnas den avlidne i stillsamhet och ro.

Det som karaktäriserar en minneslund är:

  • En anonym plats

En minneslund är helt anonym. Några namn skrivs inte ut och ingen har gravrätten där. Därmed kan vem som helst komma hit och ställa blommor eller bara hitta ro. En allmän och anonym plats istället för en personlig gravsten och gravplats.

  • Utan underhåll

Genom att välja begravning med minneslund behöver man inte själv ta ansvar för vård av en gravplats. Det är nämligen kyrkogårdsförvaltningen som tar hand om detta. Det kommer vara fint, vårdat och städat där när man kommer dit utan att man själv behöver bry sig i det.

  • Billigare

Med en egen gravplats betalas en årlig avgift för platsen. Detta är något man slipper med minneslund. Att ange minneslund som begravning kan alltså vara ett sätt att underlätta för anhöriga så de inte behöver ta hand om en grav.

  • Gravsättning efter kremering

Första steget är kremering. Därefter kan askan antingen grävas ner alternativt spridas över marken i minneslunden. På detta sätt skapas en tydlig koppling mot platsen för de anhöriga. Däremot ska inte de anhöriga vara med när askan sprids. Detta sköts av de som tar hand om kremering och hantering. Allt för att begravningen ska vara helt anonym.

  • Kistlund – utan kremering

Om kremering inte sker kan ändå en slags minneslund användas. Det kallas då för kistlund och har samma funktion men med skillnaden att kroppen begravs i en kista i jorden. Men fortfarande anonymt och på en plats dit många kan komma och sörja och minnas.

Vilka alternativ finns?

en begravningsbyrå - göteborg a

Idag finns ett stort antal alternativ inom begravning. När kontakt tas med en begravningsbyrå kan de förklara de olika alternativen och vad det innebär att hyra in en begravningsbyrå. Ett annat alternativ är att prata med den person som är sjuk om hur den personen vill ha det. Kanske finns det tydliga åsikter redan där kring begravningen. Det är även vanligt att en begravningsbyrå har färdiga mallar som kan fyllas i och sedan sparas vilka påvisar hur personen vill ha begravningen utförd.

Lär dig mer:

Gå in på en begravningsbyrå och prata med personal eller besök deras hemsida för att läsa om olika alternativ. Det kan vara skönt att läsa på hemma helt anonymt innan man, tillsammans med andra anhöriga, väljer vilken begravningsbyrå som ska anlitas och hur begravningen ska utföras.