Så ökar du likviditeten i företaget

Posted by on


Likviditeten är en måttstock på företagets förmåga att betala räkningar och andra utgifter. Det är det här som visar skillnaden mellan pengar som går ut – och pengar som går in. Det här kan jämföras med termen resultat, som visar skillnaden mellan inkomster och kostnader.

En hög likviditet är på lång sikt eftersträvansvärt för alla företag, givetvis. Dock kommer det finnas situationer där den inte alltid är särskilt hög, och det behöver nödvändigtvis inte vara ett dåligt tecken. Det kan till exempel handla om en period där man helt enkelt har ovanligt stora utgifter eller gör stora investeringar – till exempel i en expansionsfas. I sådana lägen kan man behöva ta till vissa metoder för att öka skillnaden mellan pengar som går ut, och pengar som går in – så som att sälja fakturor, till exempel.

Här ger vi några exempel på vad man kan göra.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att du får betalt på en gång, av aktören som du säljer till. Den du säljer till tar givetvis ut en avgift – men fördelen är att du ökar din likviditet. Att sälja fakturor kan göras med eller utan regress. Säljs den utan regress innebär det att den du säljer till tar över kreditrisken, och du behöver således inte oroa dig för att betala avgiften för att sälja och få tillbaka fakturan. Det här innebär även att de betalar mindre för den. Sälja fakturor med regress innebär att du slipper det administrativa arbetet och får en ökad likviditet – men risken finns att du måste köpa tillbaka den, om kunden inte betalar.

Fakturera så fort som möjligt

Tjänster och varor som säljs bör faktureras så fort som möjligt. Ofta är 30 dagar på fakturan standard, men det här kan ändras till exempelvis 14 eller tio dagar. Om en faktura förfaller bör du vara snabb med att skicka påminnelse. Vid en stor leverans, där slutleveransen ligger långt fram i tiden, kan du kanske be kunden att betala en del av summan på förhand.

Leasing av inventarier

För vissa verksamheter krävs många och dyra inventarier. I ett inledande skede, där hög likviditet krävs, kan det löna sig att hyra dem istället för att äga dem. På lång sikt är det normalt ett dyrare alternativ än att köpa dem – men det innebär också en högre likviditet, eftersom du inte behöver lägga ut stora summor pengar på dem.

Sälja fakturorGivetvis är det viktigt att se över leasingavtalen noggrant. Till exempel bör du se upp med långa bindningstider. Framöver, när verksamheten går bra, är det säkerligen av intresse att äga sakerna.

Längre leverantörskrediter

Givet att leverantören själv har goda likviditet, och gärna vill sälja, kan det finnas möjligheter att förlänga krediterna. Kanske kan du förlänga den från 30 dagar till 45, 60 eller 90 dagar, till exempel. Det här leder dock troligtvis till att det blir lite dyrare. Man får gör en avvägning huruvida den ökade likviditeten är värt det eller inte.

Håll koll på preliminärskatten

Om dina intäkter har minskat kan det hända att du betalar för mycket i preliminärskatt. Rapportera in din tänkta omsättning till Skatteverket.