Frågor och svar om takläggning

Posted by on


Att lägga om sitt tak är ett stort och omfattande arbete och det dyker ofta upp frågor som tillexempel hur vida man kan göra jobbet själv eller anlita en takläggare. Det kommer även ofta upp frågor om material och livslängd och andra relaterade saker. Här följer några vanliga frågor och svar inom ämnet.

Vilka typer av tak finns det?
Det finns många olika typer av tak att välja mellan, både vanliga och mer ovanliga. Till dom allra vanligaste takmaterialen hör tegel tätt efterföljt av betong. Plåt av olika slag är också vanligt och på äldre hus kan man hitta papp, shingel, trä och skiffer. Bland dom något mer ovanliga alternativen kan man hitta gröna tak av halm eller torv men det är inget man ser på vanliga hus och villor.

Kan man byta från ett material till ett annat?
Det vanligaste och säkraste när det kommer till takläggning är att använda samma material som funnits på taket innan. Vill man till exempel byta från papp till tegel så bör man rådfråga med en takläggare innan man börjar eftersom det är en stor viktskillnad mellan materialen. Taklutningen är också avgörande för vilken typ av material som passar så man bör inte göra något utan att först ta reda på vad som är lämpligt.

Kan man lägga ett tegeltak på egen hand?
Man kan utföra jobbet utan att anlita en takläggare men man bör inte vara helt själv när man utför arbetet. Pannorna är tunga och det kan vara bra med några hjälpande händer så att man inte riskerar att göra sig illa. Tänk på att det tunga arbetet sker på hög höjd så ta alltid säkerheten först.

Vilket material passar bäst för platta tak?
Har man till exempel ett garage eller en förrådsbyggnad med platt tak är det mest lämpligt att använda sig an papp eller plåt. Det finns även gummidukar som kan spännas över taket men för det krävs en takläggare eller annan kunnig hantverkare som är takläggare stockholm. Samtliga alternativ har en låg vikt och lämpar sig därför om taket är helt platt, desto lättare ju bättre.

Hur länge håller ett nytt tak?
Hållbarheten skiljer sig ganska mycket beroende på vilket material man har valt. Tegel och betong har en lång livslängd på upp till 100 år, medans plåt och bra papp klarar sig ungefär 20–30 år. Hur länge taket håller sig i bra skick beror också på hur väl man tar hand om det. Skötsel och underhåll är viktigt för att taket ska klara sig mot yttre påfrestningar som regn, snö och sol. Hållbarheten kan även skilja sig beroende på om man gjort jobbet själv eller med hjälp av en takläggare eftersom kvaliteten på arbetet kan vara avgörande för livslängen.

Innan man påbörjar en takläggning bör man ställa sig frågan om man tror att man klarar av att göra det själv eller om det kanske är bättre att anlita en auktoriserad takläggare. I det långa loppet kan det löna sig att ta hjälp om man känner sig osäker, man vill trots allt att taket ska hålla länge och undvika läckage. Man ska också vara noggrann med val av material för att huset och takets grundkonstruktion ska klara av att bära upp vikten.