Anlita takläggare – huvudentreprenad och underentreprenörer 


Om du planerar ett större renoveringsarbete med ditt tak så som ett fullständigt takbyte, kan det vara att takfirman du anlitar väljer att ta in underleverantörer för att utföra delar av arbetet. Egentligen spelar det ingen roll för dig som kund om en och samma takfirma utför hela arbetet eller om det är flera firmor som är inblandade. Huvudsaken är att arbetet utförs på rätt sätt och att avtalet följs.

Målarfärg, pensel - Måla eller tvätta tak?

Avtal med takfirma 

Det viktigaste när du skriver avtal med en takfirma är att det ska besvara alla frågetecken. Avtalet behöver inte vara speciellt komplicerat eller avancerat. Det viktigaste är att du och hantverkarna du anlitar har full koll på vad som gäller. Se till att ni bestämmer när jobbet ska utföras, när det ska vara klart och hur ni går tillväga om saker och ting inte går som det ska. Vad händer om arbetet inte blir klart inom den avtalade tiden? Kanske kan du avtala om att få rabatt på slutpriset om arbetet inte genomförs inom tidsramen ni satt upp tillsammans? Kom även ihåg att avtala om priset och när det ska betalas. Det kan vara särskilt viktigt om du inte kommer ha möjlighet att betala hela kostnaden på en gång. Försök undvika förskottsbetalningar om det är möjligt då det innebär en del risker. Du ska aldrig betala hela totalsumman förrän hela arbetet är slutfört.  

Offert från takfirma 

Innan du skriver på något avtal ska du få en offert från din takfirma. Följande saker är viktiga att kontrollera utifrån offerterna du samlat in. 

  • Har takfirman arbetet med liknande projekt tidigare? Ta gärna in referenser som ett komplement till offerten så kan du se svart på vitt hur tidigare kunder upplevt takfirmans arbete. 
  • Står takfirmans organisationsnummer med på offerten? Om inte är det viktigt att du tar reda på det för att kontrollera företaget. 
  • Ta priset med en nypa salt. Tänk på vad du får för pengarna du betalar. Om en takfirma har dyrare priser än en annan kanske det finns en orsak bakom det. Försök hitta den orsaken för att bättre förstå vilket pris du erbjuds. 

Posted by on

Reparera fuktskador på huset 


Ibland kan det uppstå fuktskador på huset. Det kan handla om bristfällig dränering eller så har det regnat allt för kraftigt för att vattnet ska ha kunnat rinna undan. Översvämningar kan också orsaka fuktskador liksom snösmältning. Vattenläckage från rör är också en risk, och det kan vara svårt att hitta läckan innan man ser fukten på väggar eller golv. 

Går alla fuktskador att reparera? 

Nästan alla fuktskador går att reparera genom att måla tak men ibland kan det vara mer lönsamt att göra en helrenovering. Det beror lite på var skadan sitter, samt på hur allvarlig den är. En mindre fuktskada på en vägg kan vara lätt att åtgärda, lika så en begränsad skada i ett innertak. En fuktskada som orsakats av att yttertaket läckt och där skadan spridit sig till takstolar, isolering och annat är svårare. Där är det i regel bättre att ta bort allt skadat material och renovera taket istället med målarenstockholm.nu. 

Reparera en fuktskada utomhus 

Fuktskador kan uppstå utomhus och det är inte så konstigt med tanke på att huset hela tiden utsätts för väder och vind. Att reparera en fuktskada utomhus är inte helt enkelt. Det är till exempel svårt att få en vägg att torka upp helt. Om en spricka uppstått i fasaden och den inte sprider sig kan det räcka att fylla i sprickan noga med puts. Putsen måste sedan målas. Misstänker man att det finns mer omfattande fukt är det läge att göra en omdränering. Då gräver man upp marken runt hela huset. Husväggen gås igenom, skador lagas och så fästs en gummimatta på grunden. Runt om fyller man på med grus, sand och material som leder bort fukten innan det slutligen läggs ett lager jord högst upp.  

Skador orsakade av fukt i källare 

I källare kan det förekomma en del fukt, fråga tapetserare Stockholm. Luften har svårt att cirkulera där och dessutom ligger källaren under marken i direktkontakt med jord. Har man fukt i källaren måste man få bättre ventilation till att börja med. Man måste sedan se till att torka upp utrymmet innan man kan reparera huset. Har puts från källarväggen lossnat måste allt tas bort. Har man panel som skadats är det bra att ta bort allt naturmaterial som har kontakt med betongväggarna. Först därefter kan man börja de riktiga reparationerna med att ta bort fuktskadat material och ersätta det med nytt. 

Hur lång tid tar det att reparera en fuktskada? 

Att reparera en fuktskada tar tid, speciellt om det är i ett svårtillgängligt område – men du kan få avdrag för att måla trapphus. För det första ska man hitta var fukten kommer från. När det väl är gjort och fukten inte längre kan komma därifrån är det dags att börja torka upp skadan. En avfuktare kan behöva stå i utrymmet under flera dagar för att det ska bli torrt. Själva reparationen kan sedan ta allt från några dagar till flera veckor beroende på skadans omfattning. 


Posted by on