Takmålning på ett gulnat tak


Att ha ett gulnat tak är inte det som känns mest fräscht i vårt slitage på vår inredning hemma. Det är inte allt ofta man går och tänker på dock att taket har gulnat men om man väl utför en takmålning så blir effekten markant.

Utför en takmålning i renoveringen
När du kanske ändå ska ändra på ett rum, kanske måla väggar eller göra om helt så är det ett varmt råd att faktiskt utföra en takmålning på samma gång. Rummet kommer kännas fräschare, det kommer att bli ljusare och rummet kommer få sig ett större lyft än vad det hade haft om en takmålning inte ägt rum.

Börja med din takmålning
När man ändrar om och renoverar så är det bra att alltid börja med en takmålning. Gör man det så behöver man inte vara lika försiktigt som om man hade börjat till exempel tapetsera eller måla väggarna. Det är svårt att inte stänka då man utför en takmålning på grund av vinklarna man har och att man härjar över hela golvet och längs alla väggarna. Kommer det stänk på golv och väggar först så gör ju inte det något eftersom man ändå ska renovera med takläggare göteborg och byta ut det gamla. Sen så är kanske inte en takmålning den roligaste uppgiften i en renovering så då är det lika bra att få det gjort så fort som möjligt.

Att inte utföra en takmålning utan bara väggar
Om man renoverar och bara målar sina väggar och inte utför en takmålning så kommer besvikelsen vara enorm då man när man målat om väggarna verkligen kommer att se hur gulnat taket har blivit genom åren, speciellt om det kanske aldrig utförts en takmålning alls.

Oftast i en takmålning så väljer man ju vit men om du vill kunna undvika att utföra en takmålning ännu längre så är det en fördel att välja en annan färg som gör att missfärgningar av taket inte kommer synas all lika mycket som med ett vitt tak. Att exprimentera med färger då man renoverar är ju hur kul som helst och vem säger att man ska ha ett vitt tak?

Om man vill undvika ett gulnat vitt tak och tänker välja en helt annan färg så provmåla på två brädbitar de olika färgerna som du ska ha på tak och väggar om det ska vara olika färg så kan du hålla dom intill varandra för att se så att de verkligen passar ihop. Att utföra en takmålning och göra taket i olika färger kan göra att rummet känns större, mindre, mysigare, kallare, ja det kan bli exakt den känslan som du söker!


Posted by on

Så blir din webbplats bättre – och säljer mer


En mycket stor andel av svenska företag har sin webbplats som primär marknadsföringskanal. Det gäller inte minst E-handlare där nästan all handel sker via hemsidan. Genom att jobba med tydliga steg kan hemsidan även leverera mer och bättre affärer. Hjälpen hittas både hos en webbyrå och hos en SEO-byrå.

Få mer trafik till sidan

Mer trafik kan skapas via flera olika marknadsföringsvägar. Detta med allt från reklam på T-shirts till digital marknadsföring på Facebook. Här får man skilja på vilka insatser som kan ske direkt på hemsidan och vad som enbart sker på externa sidor.

Vid digital marknadsföring på en annan persons blogg handlar det alltså inte alls om vad som ändrats på den egna webbplatsen som är gjord av webbyrå stockholm som du valt. Men med SEM, och inte minst SEO, kan åtgärder skapa kostnadseffektiv marknadsföring genom att förändra webbplatsen. I vissa fall är det en SEO-byrå som säger vad som ska utföras varpå företagets webbyrå implementerar dessa ändringar. Men med ändringar på hemsidan kan alltså mer trafik skapas.

Konvertera trafiken till köp

Den ökade trafiken har enbart ett värde om det även innebär att det skapar kunder. Om tusentals personer är in på en webbplats utan att lägga en enda order, eller be om offert, är konverteringen extremt dålig.

I detta läge behövs alltså konverteringsoptimering. Det handlar om att guida besökarna i rätt riktning och möte upp med relevant information. Detta så att ett köpbeslut kan tas. Delvis kan arbetet jämföras med hur en säljare jobbar i en butik med att primärt hjälpa besökaren att hitta rätt produkt istället för att ”sälja på” onödiga prylar. Men det handlar även om smidig betalningslösning, tydlig information och merförsäljning.

Även här finns två vägar att gå. Den webbyrå som byggt sidan har troligtvis viss insyn i konverteringsoptimering men visar statistik att det är många besökare och inte många försäljningar behöver något ske. Det är då som konverteringsexperter anlitas. Företag som nästan uteslutande jobbar med allt från A/B-tester och heatmaps till att mäta hur användarna rör sig på sidan. Allt för sede ”flaskhalsar” eller svårigheter som gör att besökarna inte konverterar. Ett fel kan vara att hemsidan helt enkelt marknadsförs mot fel kundgrupp.

Prata med din webbyrå – men våga ta ett steg till

Upplever du att din hemsida har för lite trafik eller för dålig konvertering? Börja med att prata med din webbyrå om problemet. Har de kunskap kan de åtgärda problemen. Men mät över tid så du är säker på att det verkligen är åtgärdat. Vänd dig annars till en SEO-byrå eller konverteringsexpert och få råd. Råd som sedan din webbyrå får implementera på sidan.


Posted by on

Fem viktiga delar när du planerar en begravning


Står ni inför att planera en begravning finns det många saker att hålla ordning på. Ofta vill anhöriga att det ska gå fort fram vilket kan kännas tungt, samtidigt vill man att det ska bli en fin stund där man får minnas den avlidne. Ta gärna hjälp av en begravningsbyrå som kan bolla upp viktiga saker att ta tag i. Här är fem viktiga delar att besluta om inför en begravning.

Kyrklig begravning

Om den avlidne tillhörde svenska kyrkan är det för många ganska enkelt att boka kyrka och präst. Men idag är det långt ifrån självklart att alla tillhör den svenska kyrkan. Om er anhörige tillhörde en annan kyrka ska ni givetvis ha begravningen där. Fråga gärna er begravningsbyrå om hjälp, de har kontakter inom de flesta trossamfunden och kan leda er rätt.

Sista önskemål

Ibland har en avliden person vetat om sin kommande bortgång ett tag och hunnit formulera en sista önskan för en begravningsbyrå stockholm. Det kan vara i skrift eller muntligt till någon närstående. Undersök om det finns en sådan önskan och om det finns några önskemål kring den egna begravningen. Är önskemålen rimliga bör ni försöka uppfylla dessa.

Begravningen främst för de anhöriga

Samtidigt får man inte glömma bort att en begravning i första hand är till för de anhöriga och för att ni ska få en chans att sörja och säga farväl. Om en sista önskan går helt emot det ni i familjen föredrar hamnar ni i ett svårt dilemma. Här finns inga rätt eller fel och den typen av frågeställningar kan vara bra att diskutera med er begravningsbyrå, som har erfarenhet från liknande situationer och är utomstående.

Kremering eller jordfästning

En viktig fråga är om kroppen ska kremeras eller jordfästas. Oavsett vilket ni väljer kommer er begravningsbyrå hjälpa er med det praktiska. Här är det många som har en sista vilja eller önskan och den bör givetvis tas i beaktande. Har ni någon tradition i familjen eller släkten som bör följas eller några religiösa aspekter ska även det få spela in.

Foto eller personliga tillhörigheter

Under själva begravningen kan ofta mötet och avslutet förstärkas med foton på den avlidne eller om ni har med er personliga tillhörigheter till ceremonin. Foto behöver inte vara från senaste månaden utan en bild från barndomen, en från ungdomen och någon från vuxenlivet kan vara en smakfull kombination. Exempel på andra bra personliga saker är halsband eller smycken som den bortgångne brukade använda.


Posted by on

Lär dig mer om minneslund


På de allra flesta begravningsplatser i Sverige finns det idag en minneslund. Den första anlades 1959 och idag är det ett självklart inslag. Ett ställe att gå till och minnas den avlidne i stillsamhet och ro.

Det som karaktäriserar en minneslund är:

 • En anonym plats

En minneslund är helt anonym. Några namn skrivs inte ut och ingen har gravrätten där. Därmed kan vem som helst komma hit och ställa blommor eller bara hitta ro. En allmän och anonym plats istället för en personlig gravsten och gravplats.

 • Utan underhåll

Genom att välja begravning med minneslund behöver man inte själv ta ansvar för vård av en gravplats. Det är nämligen kyrkogårdsförvaltningen som tar hand om detta. Det kommer vara fint, vårdat och städat där när man kommer dit utan att man själv behöver bry sig i det.

 • Billigare

Med en egen gravplats betalas en årlig avgift för platsen. Detta är något man slipper med minneslund. Att ange minneslund som begravning kan alltså vara ett sätt att underlätta för anhöriga så de inte behöver ta hand om en grav.

 • Gravsättning efter kremering

Första steget är kremering. Därefter kan askan antingen grävas ner alternativt spridas över marken i minneslunden. På detta sätt skapas en tydlig koppling mot platsen för de anhöriga. Däremot ska inte de anhöriga vara med när askan sprids. Detta sköts av de som tar hand om kremering och hantering. Allt för att begravningen ska vara helt anonym.

 • Kistlund – utan kremering

Om kremering inte sker kan ändå en slags minneslund användas. Det kallas då för kistlund och har samma funktion men med skillnaden att kroppen begravs i en kista i jorden. Men fortfarande anonymt och på en plats dit många kan komma och sörja och minnas.

Vilka alternativ finns?

en begravningsbyrå - göteborg a

Idag finns ett stort antal alternativ inom begravning. När kontakt tas med en begravningsbyrå kan de förklara de olika alternativen och vad det innebär att hyra in en begravningsbyrå. Ett annat alternativ är att prata med den person som är sjuk om hur den personen vill ha det. Kanske finns det tydliga åsikter redan där kring begravningen. Det är även vanligt att en begravningsbyrå har färdiga mallar som kan fyllas i och sedan sparas vilka påvisar hur personen vill ha begravningen utförd.

Lär dig mer:

Gå in på en begravningsbyrå och prata med personal eller besök deras hemsida för att läsa om olika alternativ. Det kan vara skönt att läsa på hemma helt anonymt innan man, tillsammans med andra anhöriga, väljer vilken begravningsbyrå som ska anlitas och hur begravningen ska utföras.


Posted by on

Så ökar du likviditeten i företaget


Likviditeten är en måttstock på företagets förmåga att betala räkningar och andra utgifter. Det är det här som visar skillnaden mellan pengar som går ut – och pengar som går in. Det här kan jämföras med termen resultat, som visar skillnaden mellan inkomster och kostnader.

En hög likviditet är på lång sikt eftersträvansvärt för alla företag, givetvis. Dock kommer det finnas situationer där den inte alltid är särskilt hög, och det behöver nödvändigtvis inte vara ett dåligt tecken. Det kan till exempel handla om en period där man helt enkelt har ovanligt stora utgifter eller gör stora investeringar – till exempel i en expansionsfas. I sådana lägen kan man behöva ta till vissa metoder för att öka skillnaden mellan pengar som går ut, och pengar som går in – så som att sälja fakturor, till exempel.

Här ger vi några exempel på vad man kan göra.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor innebär att du får betalt på en gång, av aktören som du säljer till. Den du säljer till tar givetvis ut en avgift – men fördelen är att du ökar din likviditet. Att sälja fakturor kan göras med eller utan regress. Säljs den utan regress innebär det att den du säljer till tar över kreditrisken, och du behöver således inte oroa dig för att betala avgiften för att sälja och få tillbaka fakturan. Det här innebär även att de betalar mindre för den. Sälja fakturor med regress innebär att du slipper det administrativa arbetet och får en ökad likviditet – men risken finns att du måste köpa tillbaka den, om kunden inte betalar.

Fakturera så fort som möjligt

Tjänster och varor som säljs bör faktureras så fort som möjligt. Ofta är 30 dagar på fakturan standard, men det här kan ändras till exempelvis 14 eller tio dagar. Om en faktura förfaller bör du vara snabb med att skicka påminnelse. Vid en stor leverans, där slutleveransen ligger långt fram i tiden, kan du kanske be kunden att betala en del av summan på förhand.

Leasing av inventarier

För vissa verksamheter krävs många och dyra inventarier. I ett inledande skede, där hög likviditet krävs, kan det löna sig att hyra dem istället för att äga dem. På lång sikt är det normalt ett dyrare alternativ än att köpa dem – men det innebär också en högre likviditet, eftersom du inte behöver lägga ut stora summor pengar på dem.

Sälja fakturorGivetvis är det viktigt att se över leasingavtalen noggrant. Till exempel bör du se upp med långa bindningstider. Framöver, när verksamheten går bra, är det säkerligen av intresse att äga sakerna.

Längre leverantörskrediter

Givet att leverantören själv har goda likviditet, och gärna vill sälja, kan det finnas möjligheter att förlänga krediterna. Kanske kan du förlänga den från 30 dagar till 45, 60 eller 90 dagar, till exempel. Det här leder dock troligtvis till att det blir lite dyrare. Man får gör en avvägning huruvida den ökade likviditeten är värt det eller inte.

Håll koll på preliminärskatten

Om dina intäkter har minskat kan det hända att du betalar för mycket i preliminärskatt. Rapportera in din tänkta omsättning till Skatteverket.


Posted by on

Kategorier hos ditt tryckeri


Då ett tryckeri generellt har hundratals olika produkter som erbjuds till kunderna brukar dessa sorteras in under ett par olika kategorier.

Profilkläder

Profilkläder är kläder som bär företagets logotype eller på annat sätt gör reklam för ett företag. Det ges både till anställda, kunder och leverantörer. Kortfattat så är det alltså kläder med reklamtryck. För ett tryckeri som har textiltryck brukar profilkläder väga mycket tungt. Även om det finns privatpersoner som beställer egna tröjor m.m. så är det företagen och deras reklamkläder som dominerar.

Bildekor

Bildekor kan både vara enkla dekaler som kan sättas på rutan likväl som de betydligt större som används för striping. Att ha företagets namn och budskap på bilen är mycket effektiv marknadsföring oavsett om man gör det på företagsbilar eller sin egen. Då bildekor är en mycket klassisk trycksak hittas det oavsett vilket tryckeri som kontaktas. Det bör ses som standardutbud. I alla fall när det kommer till de enklare klistermärken som används på rutorna.

Presentreklam

Presentreklam kallas även för profilreklam och är gåvor som kan ges till kunder, leverantörer eller besökare på en mässa. Produkter som är relativt enkla och uppskattas av de flesta. Det kan vara allt från julgodis och kepsar till Orreforsglas och bäddset. Egentligen finns det inte några krav på vad presentreklam får bestå av då det viktiga är att mottagare uppskattar dessa.

Som företagare får man alltså tänka över vilka det är som ska ta emot reklamen och därmed vilka produkter som kan vara uppskattade. Är det bättre med hundratals pennor eller dyrare koppar?

Tryckmedia

Med tryckmedia menas reklammaterial som används aktivt för att nå ut med ett budskap. Det kan exempelvis vara banderoller, stora affischer eller beachflaggor. Även detta är otroligt vanligt att hitta i utbudet hos ett tryckeri. Detta inte minst om de vänder sig till företag och fokuserar på marknadsföringsmaterial.

Papperstryck

Visitkort, kuvert, brevpapper, fakturor och inbjudningskort…. Listan kan göra mycket lång på olika pappersprodukter som kan hittas hos ett tryckeri. Däremot har utbudet och efterfrågan minskat något med tiden då internet och social media tar en del av marknadsföringsbudgeten av en del företag. Förr var det självklart att trycka upp en ny produktkatalog varje år, skicka ut direktreklam och ha informationsblad i butikerna. Idag finns det mesta online och kunden förväntas scanna en QR-kod för att få upp information direkt i mobilen.

Prägling

Prägling sker exempelvis på läderprodukter. Det är visserligen ett trycksätt men betyder inte att man applicerar färg och tryck som vid många andra trycksätt. Istället sker prägling direkt på lädret genom att hårt tryck appliceras.

Almanackor och kalendrar

Almanackor och kalendrar hamnar egentligen inom kategorin papperstryck. Men eftersom det erbjuds både av tryckeri, fotoföretag och reklambyråer brukar det brytas ut och presenteras separat. Att ge bort en almanacka med bilder från företaget, från en hjälporganisation eller klassiska familjebilder är ett säkert kort när det kommer till julgåvor. Billiga att producera, alltid uppskattade och en produkt som håller sig aktuell i ett helt år.

Självklart kan det finnas andra kategorier. Exemplen ovan är tagna från ett stort tryckeri i Stockholm som med dessa kategorier presenterar sitt utbud.


Posted by on

Många fördelar med platsbyggt kök under badrumsrenovering


Standardkök i all ära men det finns många fördelar med att istället välja ett platsbyggt kök när man står inför en köksrenovering. Förverkliga drömmarna om en extra djup arbetsbänk, ett stort skafferi eller skåp som sträcker sig hela vägen upp till taket. Den stora fördelen är att man kan utforma köket precis som man önskar utan att behöva anpassa sig till standardmått och lösningar.

Skräddarsytt efter behov och önskemål

Ska man lägga ner en massa pengar på en köksrenovering vill man också få det som man vill. Detta är den största fördelen med platsbyggda kök, det skräddarsys helt efter egna behov och önskemål. Man kan utnyttja alla utrymmen på ett annat sätt och skapa lösningar som annars inte hade gått. Ett kök utformat helt och hållet som man själv vill ha det innan sin badrumsrenovering kommer också bli ett kök att trivas ännu mer i, under en lång tid framöver.

Det är också enklare att justera inredningens höjd efter hushållets behov. Höga eller långa arbetsbänkar, kanske en av varje. Djupare bänkar som skapar bättre arbetsyta och ett rejält skafferi som sträcker sig hela vägen mellan golv och tak.

Välj fritt bland olika material för badrumsrenovering

En annan fördel är att det inte direkt finns några begränsningar när det kommer materialval för att genomföra en köksrenovering om man väljer att platsbygga. Vill man så kan man kombinera flera olika material för att få bästa möjliga resultat och ta ut svängarna mer vid badrumsrenovering stockholm än om man hade valt ett standardkök, som ofta kommer i samma genomgående material. Man kan låta fantasin flöda fritt för att komma ännu ett steg närmare sitt absoluta drömkök.

Snabb produktion

Har man bestämt sig för att genomföra en köksrenovering och beställer ett standarkök i en butik är det ofta många veckors leveranstid. Därefter ska stommar och skåp byggas ihop och monteras och man kan behöva välja lösningar som man egentligen hade önskat såg annorlunda ut. Väljer man istället att köpa ett platsbyggt kök tar det ungefär tre till fyra veckor för snickeriet att färdigställa produktionen. Därefter, om man jobbar snabbt, kan monteringen vara färdig på en dryg vecka om köket är i normal storlek.

Ett kök speciellt utformat efter egna behov, och framförallt utseende ger ett unikt resultat som ingen annan har. Bara det är en stor fördel även om priset för ett platsbyggt kök är något högre än ett färdigt modulkök. Däremot får man också tänka på att det kan skilja sig ordentligt om man jämför kvalitet, då den platsbyggda varianten ofta känns mer rejält.

Så nästa gång ni planerar en köksrenovering – Överväg platsbyggt kök


Posted by on

Tjänster inom fastighetsförvaltning


Runt om i landet finns en hel del aktörer som sysslar med fastighetsförvaltning – och det finns också ett behov, givetvis. Många fastighetsägare vill ha någon som kan ta på sig ett helhetsansvar för teknisk drift och ekonomi. När man anlitar en firma för sin fastighetsförvaltning kommer man se att de erbjuder ett antal olika tjänster. Exakt hur dessa kategoriseras och delas upp varierar beroende på företag, givetvis, men normalt brukar det delas upp i teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och fastighetsservice.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning innebär att man tar hand om de praktiska delarna som det innebär att sköta en fastighet. Hit hör bland annat besiktning, planering, budgetering och genomförande av det underhåll som har planerats. Vanligt är att man upprättar en långsiktig underhållsplan för en fastighetsförvaltning stockholm. I samma veva kan en firma för fastighetsförvaltning hjälpa till med att förhandla och att upprätta kontrakt gällande uthyrning av lokaler och bostäder. Företaget kan fungera som en slags kontaktyta mellan hyresgäster och entreprenörer. Dessutom kan de ta på sig ett stort ansvar gällande samordning och planering vid större projekt.

Vad gäller utemiljön kring en fastighet kan det finnas en hel del sysslor som behöver tas om hand. Det kan till exempel handla om snöskottning, gräsklippning, klippning av buskar och tillhandahållande av arborister när träd behöver fällas eller beskäras. Många firmor som sysslar med fastighetsförvaltning har också behörighet att gå på tak och att arbeta på hög höjd.

Ekonomisk förvaltning

Såväl teknisk som ekonomisk förvaltning är viktigt för att en fastighet ska skötas på ett bra sätt. Här kan företaget hjälpa fastighetsägaren med att tillhandahålla olika ekonomiska tjänster. Det kan handla om allt från budget och bokföring till bokslut och deklarationer. Om ni är momsregistrerade kan en firma för fastighetsförvaltning hjälpa er med att hantera momsen enligt gällande regler, samt rapportera den till Skatteverket.

Fastighetsservice

En viktig del av fastighetsförvaltning är själva servicen. För en verksam firma är felanmälningar, service och planerade reparationer och underhåll vardag. Många håller sig med egen personal som är tillgängliga under ett antal timmar på dygnet. Dessutom kan de ha telefontider med längre öppettider, där anmälningar tas emot. Ofta kan det ordnas med en jour också, om något skulle ske akut utanför kontorstider.

Fastighetsservice handlar i många och mycket om att göra service, att göra felanmälningar, att avhjälpa felen och att utföra funktionskontroller. En annan viktig del är underhåll av material såväl som installationer i fastigheten.


Posted by on

Tips för dig som nyligen börjat anställa på en webbyrå


Driver man en webbyrå innebär det ofta att man arbetar under ganska hård konkurrens. Det är en bransch där det är viktigt att man är tillräckligt attraktiva för att kunna locka till sig talanger – och sedermera behålla dem. I och med att det här är viktigt för firmans framgång krävs att den som leder verksamheten kan göra det på ett bra sätt. Nedan följer ett antal tips för det.

Titta i backspegeln först

Ett bra sätt att rannsaka sig själv är att titta i backspegeln. Har din webbyrå blivit framgångsrik tack vare din ledarförmåga – eller trots en bristande ledarförmåga? Det finns många exempel på företag som lyckas trots bristfällig ledarförmåga och organisation i företaget. Tänk då bara på vad de hade kunnat åstadkomma om deras management faktiskt var riktigt bra. Ett sätt att ta reda på hur din stil uppfattas av de anställda är helt enkelt fråga (förslagsvis anonymt) och ta feedbacken i åtanke.

Led genom att göra

Många anställda tappar respekt för en ledare som inte har förmåga att arbeta eller bete sig så som han eller hon förväntar sig att de anställda ska göra. Det handlar till exempel om engagemang på möten, om att komma i tid och att ha kompetens på området som webbyrå. Visserligen är kompetens i olika områden inte alltid avgörande – det finns gott om exempel på storföretag vars högsta ledning har bristfällig erfarenhet i branschen – men när du driver en webbyrå är det förmodligen ett mindre företag, där ni jobbar ganska tätt inpå varandra. Glöm bara inte att du och den anställda har olika roller i verksamheten.

Hitta rätt människor

En del chefer kan avfärda sökanden som upplevs som mer kompetenta än dem inom ett visst område. Detta eftersom chefspositionen då helt enkelt kan kännas hotad. Är man en trygg ledare är det här dock inget problem – tvärtom, så är det bäst för din webbyrå på både kort och lång sikt att faktiskt anställa de som är bäst på det som de gör.

Lägg hög vikt vid att förbereda för nya anställda. De bör finna arbetsplatsen attraktiv, organisationen effektiv och att de snabbt kommer in i gruppen på ett socialt plan.

Ta på dig ansvaret

Som ledare av ett team förväntas du ta ansvar. Kanske har du tagit över ett team som du kanske inte tycker är det bästa? I sådana fall ligger det på dig att förändra situationen på den webbyrå du arbetar för. Det kan handla om att erbjuda kurser, lektioner, ge konstruktiv kritik och att lyfta fram det som är positivt. Att utveckla teamet, anställa fler eller byta ut en anställd mot en annan på en viss roll, till exempel. Om ni inte levererar är det du som är ansvarig – men det är också du som har makten att undvika att så sker.

Att driva en webbyrå kan vara utmanande – men det kan också vara spännande och roligt. En vanlig strategi för utveckling är att man erbjuder nya tilläggstjänster. Kanske kan det vara något för framtiden?


Posted by on

En takläggares vardag


Att vara takläggare innebär att man är en skicklig hantverkare och inte är rädd för höga höjder. Det krävs en yrkesskicklighet utöver det vanliga och faktiskt också en hel del råstyrka.

Personliga egenskaper hos en bra takläggare

Eftersom det är många tunga lyft och mycket klättrande krävs att takläggaren har en mycket god fysik. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet, tålamod och att vara lösningsorienterade. Ibland ändras förutsättningarna snabbt och vädret är alltid en avgörande faktor. Det gäller att snabbt kunna tänka om när det kommer en störtskur eller att kunna säkra materialet i fall det blåser upp.

Följande fem steg är vanliga element i en takläggares vardag

 1. Skaffa nya kunder och skriva kontrakt
 2. Beräkningar
 3. Införskaffande av material
 4. Utförande
 5. Uppföljning

Skaffa nya kunder och skriva kontrakt

Ett första steg är alltid självklart att skaffa kunder som har ett behov. Det är viktigt för en takläggare och egentligen alla hantverkare att göra ett bra jobb och få goda rekommendationer. Ett bra hantverk och ett proffsigt bemötande skapar alltid mer affärer. Det är viktigt att komma överens med kunden när jobbet skall utföras och hur betalningen skall ske.

Beräkningar

Att beräkna materialåtgång är inte alltid det lättaste. Det krävs noggranna beräkningar för att få ett hållfast och stabilt tak i bästa kvalitet för takläggning av takläggare i göteborg. Vid renoveringar händer det ofta att man samtidigt vill göra förändringar och då är det extra viktigt att göra beräkningar så att alla delar av taket håller samma höga kvalitet när väl arbetet är färdigt.

Införskaffandet av material

När väl kontraktet är påskrivet och datumet för utförandet är bestämt är det dags att införskaffa material. En takläggares mardröm är att inte ha materialet på plats, när själva projektet skall genomföras och därför är det viktigt att planera och strukturera alla inköp. En takläggare jobbar oftast med kända leverantörer och större byggvaruhus för att få bra kvalitet i rätt tid.

Utförande

Väl på plats ute hos kund är det viktigt att göra arbetet så noggrant och effektivt som möjligt. En takläggares uppgift blir oftast först att riva och ta bort det gamla taket innan arbetet med att bygga upp det nya taket börjar. Det är A och O för en takläggare att göra ett ordentligt underarbete och det är underarbetet som till stor del avgör hur länge taket håller. Arbetet sker oftast på höga höjder och därför är det också viktigt att takläggaren har en säkerhetsutbildning och är ordentligt säkrad när arbetet utförs på taket.

Uppföljning

När väl arbetet är utfört och taket är färdiglagt är det vanligt att en takläggare lämnar mellan 5 och tio års garanti på det utförda jobbet. Detta blir en säkerhetsstämpel på att takläggaren är en seriös yrkesman med stor yrkesskicklighet och en hög grad av kompetens.

Vad kan du själv göra för att ditt tak skall hålla så länge som möjligt?

När en takläggare har gjort sitt jobb och taket är färdigt börjar ditt jobb som kund. För att du skall få ett tak som håller länge är det viktigt att minst en gång per år besiktiga taket.


Posted by on

Skor som takläggare


Ska du börja jobba som takläggare? Eller ska du bara göra ett takprojekt på huset själv? Jobbet som takläggare är fysiskt och kan till och med vara förenat med vissa risker. Det gäller att man stor hänsyn till säkerheten och att man lägger ned tid och energi på att hitta rätt utrustning. Trots allt kommer du troligen att arbeta på höga höjder, ofta på ett lutande underlag, samt bära runt på tungt takmaterial.

 

Vad bör man tänka på?

En viktig del i utrustningen för en takläggare är skorna. De skall vara skyddande, stabila, robusta och bekväma så att jobbet kan utföras på ett så smidigt och bekvämt sätt som möjligt. Att hitta rätt skor som takläggare är dock inte det allra lättaste för takläggare stockholm. Det finns flertalet faktorer som kan påverka ditt val av kängor, till exempel årstid då jobbet ska utföras, takmaterial (shingel eller tunga betongpannor?) och takets lutning. Något annat som påverkar valet av takskor är priset – ett par som uppfyller dina individuella kriterier är nödvändigt – men det är givetvis inget heller som man vill betala för mycket för, heller,

 

Satsa på kvalitet

Samtidigt är det viktigt att minnas att kvaliteten är något som inte bör kompromissas med. Det här gäller särskilt ett riskfyllt jobb som takläggning. Det är bättre att köpa ett par riktigt bra kängor och känna sig bekväm i dem. Takläggarjobb innebär ofta att man lägger ut ganska stora summor på takläggare stockholm ändå, och ett par riktigt bra kängor är en förhållandevis liten utgift i sammanhanget. Dessutom kommer ett par högt kvalitativa skor att hålla länge och väl, vilket till och med innebär att det blir billigare i slutändan, om du planerar att göra fler jobb som takläggare.

 

Skulle du fråga tio olika takläggare om vilka skor som är bäst, om specifika modeller alltså, skulle du kunna få tio olika svar. Det är högst individuellt vilka skor man tycker om och det beror i hög grad på det arbete man tänkt göra.

 

Faktorer – Sammanfattning

 

 • När man handskas med tyngre takmaterial behöver man ha ett gott skydd för fötterna. Gärna bör det vara ett par skor med stålhätta, särskilt när man handskas med till exempel betong- eller tegelpannor. Överlag bör tyget vara rätt tjockt och tåligt.
 • Takets lutning. Beroende på takets lutning kan du behöva fokusera mer eller mindre på grepp. Även takmaterialet spelar givetvis en viss roll här. I alla fall – om taket lutar starkt behöver du hitta ett par skor med en undersula som är utformad för att ge dig gott grepp.
 • Som nämnt ovan kan det vara värt att satsa på kvalitet. När man ska göra ett jobb som takläggare är skorna troligtvis en ganska liten utgift i sammanhanget. Att gå ned ett par hundringar och samtidigt kompromissa med kvalitet, är något som du kan ångra lite längre fram. Det finns dock gott om prisvärda modeller på marknaden – det gäller bara att man hittar dem.
 • Estetiken är kanske inte högst prioriterad – men skorna kan kanske inte se ut hur som helst heller. En del tillverkare fokuserar mer på stil än andra.

 

 


Posted by on

Frågor att fråga din flyttfirma innan du anlitar dom


Innan du tar hem din flyttfirma som du bestämt dig för så fråga dom dessa frågor på telefon så att du kan se redan där om dom kommer kunna ge dig en flyttprocess som du känner dig trygg med. Det kan också ge dig en magkänsla om det är en flyttfirma att lita på eller inte.

Organisations nummer
En seriös flyttfirma har ett organisationsnummer som du kan kolla upp, de ska även i samband med detta ha en F-skattsedel. På så vis vet du om detta är ett riktigt företag eller bara ett påhittat.

Uppskattning
När du pratar med din flyttfirma, fråga om en prisuppskattning. Anställ inte en flyttfirma som ger dig ett pris per kubikfot. En flyttfirma måste uppge ett pris baserat på vikt om du flyttar långa distanser. Flyttar du korta distanser så tar dom ett timpris. Dessa uppskattningspriser kan inte ändras och de måste ge dig ett skriftligt uppskattnings pris där dom skickar en kopia till dig. Uppskattningen måste inkludera alla kostnaderna och både du och din flyttfirma måste skriva på för att få ett avtal. Avtalet ska också innefatta betalningsmetoden och ett sista datum på det.

Underleverantörer
Vissa stora flyttfirmor använder sig av mindre. Om det är så att den flyttfirma du valt tänker göra detta så fråga om deras namn. Om de inte vet vilket dom tänker använda än så fråga om en lista med alla namnen. Har dom inte den så be dom ta reda på det och återkomma innan ni ens funderar på att prata vidare. Den här informationen ska inte vara svår att få reda på.

Fråga efter extra kostnader
När du pratar med din flyttfirma göteborg så fråga exakt vad det är som kan tillkomma för kostnader. Vissa flyttfirmor tar betalt för att köra på vägar och till ställen som är svårframkomliga. Vissa tar betalt extra för att hantera speciellt ömtåliga föremål. En annan extra kostnad kan också vara i fall man måste bära packningen för hand en extra lång bit än vanligt mellan bilen och stället det ska placeras på.

Ta reda på all den här informationen på erixonflytt.se innan du gör ett uppskattningspris med din flyttfirma. Vart dom kan stå, hur många meter det är att bära, är det många trappor att gå i? Måste man ha nyckel för att komma in på bakgården till lägenheten? En sån sak kan vara viktig eftersom att om det är så att du flyttar på en helg och inte har en nyckel till en låst grind kan det bli långt att bära.

Byte av transport
Fråga din flyttfirma hur dom gör med transporten om du ska flytta en lång väg. Vissa flyttfirmor byte nämligen transport om det är över en viss distans så att en annan transport tar över efter halva vägen eller så. Fråga hur dom genomför detta och om det är regnigt den dagen, hur blir det om saker blir vattenskadade?

Försäkring
En inte så jätte rolig med viktig punkt. Läs igenom deras försäkringsval noga så att du vet vad du har rätt till om något skulle gå sönder eller tappas bort.


Posted by on

Sten och taktvätt från Weibulls


När du ska genomföra en taktvätt så vill du ha en effektiv produkt som gör jobbet enkelt. Att då använda ”Perfekt tak alg X sten och taktvätt” från Weibulls är ett smart val för dig. Här ska vi gå igenom lite om produkten för att se varför du ska använda den i din taktvätt.

Svensktillverkad
Det börjar bli mer och mer populärt att välja svenska produkter dels för att stötta de företagare vi har här i Sverige och för att stödja miljöarbetet. Weibulls taktvätt är tillverkad i Sverige och det är ett väldigt effektivt medel när du ska utföra din taktvätt.

Flera syften än taktvätt
Du kan förutom att använda den som medel i din taktvätt använda den på olika stenbeläggningar du har vid din fastighet. Det här medlet är väldigt drygt så du behöver inte köpa flera dunkar av det och det är även miljövänligt då naturen kan bryta ner det efter din taktvätt.

När man använder medlet i sin taktvätt så tar det bort en massa olika saker. Först och främst så tar det bort alla mossa som är kvar efter att man har tagit bort det värsta själv, det går in i mossans rötter och tar död på den. Alger som växer på taket tar denna taktvätt också bort samtidigt som de lavar smutsen, soten om man eldar, fettbeläggningar som blir och även andra föroreningar som hamnar på taket under dess livsstil.

Man kan använda det här medlet i sin taktvätt på alla typer utav tak och man behöver inte vara orolig att det förstör varken andra delar av huset, glasrutorna eller missfärgar husets nyanser.

Användning
Dunken som Weibulls använder till detta medlet gör det lätt att utföra sin taktvätt då man helt enkelt bara kopplar på sin vattenslang på dunken. Då åker vatten in i dunken och blandar medel och vatten i exakt rätt kombination. Om det är så att man i sin bra taktvätt göteborg inte vill spruta ut medel på några delar på taket så är det inte nödvändigt att ta bort slangen från dunken utan man kan reglera det från val på dunken.

När man ska börja använda medlet i sin taktvätt så är det viktigt att man ruskar om dunken rejält innan då innehållet blandas korrekt. Därefter så kopplar man på sin trädgårdsslang på dunken och vrider på vattnet på full effekt. Det finns en liten ratt på dunken som man sätter på läge on och efter det så är det bara att påbörja sin taktvätt på hela ytan av taket.

Tänk på
Det tar en bra tag innan denna typ av taktvätt når full effekt, man får räkna med ett par månader innan man kommer se resultatet då det kommer jobba och verka efter hand.


Posted by on

Vad är en rörmokare och hur blir man en?


Vad är egentligen en rörmokare? Som rörmokare eller VVS-montör som det också ofta kallas, arbetar man med att montera och installera rör och rörsystem, värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element, det mesta inom badrum till exempel handfat och badkar, helt enkelt det mesta som gör det till en bra inomhusmiljö. VVS står helt enkelt för värme, ventilation och sanitet. Förutom att självklart utföra sitt arbete i privata bostäder, kan man också arbeta på sjukhus, kontorslokaler, butiker och andra sorters byggnader. Man kan jobba med service, ombyggnad och/eller nybyggen.

Om man arbetar med service har man oftast en egen servicebil med de verktyg och reservdelar som behövs i det vardagliga arbetet. Man arbetar också då oftast ensam. Arbetar man istället med ombyggnationer eller nybyggen ingår man oftast i större arbetslag och arbetar därmed med andra människor inom olika yrkeskategorier.

Att bli en rörmokare eller VVS-montör passar en bäst om man tycker om att arbeta med händerna och även få ett socialt och flexibelt arbete. Det är en fördel om man inte har tummen mitt i handen utan snarare är praktiskt lagd och har ett intresse för teknik då man kan behöva läsa olika tekniska manualer och ritningar. Arbetet kan vara fysiskt hårt emellanåt varpå det är en fördel om man har en god fysik. Arbetet är också ofta fritt avseende arbetstid

Utbildningen

Att bli en rörmokare eller en VVS-montör kan man bli genom olika utbildningar. Det enklaste är kanske att gå ett VVS- och fastighetsprogram på gymnasienivå med inriktning mot VVS. Efter gymnasiet arbetar man som en lärling på ett företag i fyra perioder, totalt under 3 400 timmar under cirka två års tid. Sedan genomför man ett gesällprov hos VVS-branschens yrkesnämnd och får man då godkänt så är man färdigutbildad och får sin yrkesexamen som branschcertifierad VVS-montör.

Vill man sedan plugga vidare efter gymnasiet inom samma område, finns det olika specialistprogram inom olika områden. Man kan till exempel läsa till civilingenjör inom miljö och teknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Man kan också läsa vidare inom samhällsbyggnad till exempel vid KTH i Stockholm eller vid Mälardalens Högskola.

Om man inte har läst ett gymnasieprogram där man blir rörmokare eller VVS-montör kan man gå yrkesinriktade utbildningar, så kallade YH/KY-utbildningar, eller inom annan vuxenutbildning på Komvux. Det finns också företagsutbildningar om man redan arbetar på ett företag inom branschen och då i form av fortbildning för de anställda.


Posted by on