Vad är läcksökning? 


En läcka i vattensystemet är en av de värsta sakerna man kan tänka sig som fastighetsägare. En läcka som lämnas obehandlad kan göra stor skada. Därför är det viktigt att leta upp en läcka så fort man misstänker att det finns en. Det är detta som kallas för läcksökning. 

Olika metoder för läcksökning 

Det finns flera olika metoder för läcksökning och för att ta bort vattenskador. De två mest primitiva metoderna är lyssning (där man lyssnar efter en läcka i vattenrören) och filmning av avloppet (då man använder en kamera för att filma och titta inuti rören). Det finns även mer avancerade metoder, som ofta kräver professionell hjälp. En av dessa är korrelation. Då placerar man två ljud-sensorer, en på varje sida av den plats där den misstänkta läckan finns, och lyssnar på skillnaden mellan ljuden de tar upp för att kunna lokalisera läckan. En annan metod för läcksökning är användning av spårgas. Man låter en gas, så kallad spårgas, fylla systemet, och använder sedan en mycket känslig detektor för att leta upp läckan. Detta fungerar även för väldigt små läckor. Ytterligare en metod som kan hitta mycket små läckor är användning av UV-belysning. Man färgar vattnet med pyranin, ett grönt färgämne som syns tydligt när man sedan lyser på det med en UV-lampa. Dessa metoder är bara några av alla som finns tillgängliga. En del av dem går att använda samtidigt som vattensystemet är i drift och fungerar som vanligt, medan en del kräver att man stänger av vattensystemet. 

Varför ska man utföra läcksökning? 

En läcka på bara en halv millimeter i ett avloppsrör kan släppa ut 20 liter vatten per timme. Detta är inte bara dyrt och dåligt för miljön, utan kan förstås också orsaka stor skada i form av fuktskador på huset. Ökad fuktnivå leder även ofta  till mögel, något som kan orsaka stora skador på fastigheten men även orsaka hälsoproblem för de som bor där. 

Vilka tecken finns det på läckage i vattenrör? 

Det finns flera tecken på att det läcker i ett vattenrör. Några exempel är missfärgat vatten, att vattnet inte rinner undan, tryckfall (att trycket i kranar är lågt och att vattnet därmed inte rinner lika snabbt) och en plötslig ökning av vattenförbrukningen (något du kan se på din vattenmätare, eller din vattenräkning). Om du upptäcker något tecken på att det kan finnas en vattenläcka i vattenrören i din fastighet bör du genast utföra läcksökning för att lokalisera den. Du kan antingen utföra en del enklare tester, såsom lyssning, på egen hand, eller så kan du kontakta ett företag för att få professionell hjälp och rådgivning gällande problemet. 


Posted by on