Vad är läcksökning? 


En läcka i vattensystemet är en av de värsta sakerna man kan tänka sig som fastighetsägare. En läcka som lämnas obehandlad kan göra stor skada. Därför är det viktigt att leta upp en läcka så fort man misstänker att det finns en. Det är detta som kallas för läcksökning. 

Olika metoder för läcksökning 

Det finns flera olika metoder för läcksökning och för att ta bort vattenskador. De två mest primitiva metoderna är lyssning (där man lyssnar efter en läcka i vattenrören) och filmning av avloppet (då man använder en kamera för att filma och titta inuti rören). Det finns även mer avancerade metoder, som ofta kräver professionell hjälp. En av dessa är korrelation. Då placerar man två ljud-sensorer, en på varje sida av den plats där den misstänkta läckan finns, och lyssnar på skillnaden mellan ljuden de tar upp för att kunna lokalisera läckan. En annan metod för läcksökning är användning av spårgas. Man låter en gas, så kallad spårgas, fylla systemet, och använder sedan en mycket känslig detektor för att leta upp läckan. Detta fungerar även för väldigt små läckor. Ytterligare en metod som kan hitta mycket små läckor är användning av UV-belysning. Man färgar vattnet med pyranin, ett grönt färgämne som syns tydligt när man sedan lyser på det med en UV-lampa. Dessa metoder är bara några av alla som finns tillgängliga. En del av dem går att använda samtidigt som vattensystemet är i drift och fungerar som vanligt, medan en del kräver att man stänger av vattensystemet. 

Varför ska man utföra läcksökning? 

En läcka på bara en halv millimeter i ett avloppsrör kan släppa ut 20 liter vatten per timme. Detta är inte bara dyrt och dåligt för miljön, utan kan förstås också orsaka stor skada i form av fuktskador på huset. Ökad fuktnivå leder även ofta  till mögel, något som kan orsaka stora skador på fastigheten men även orsaka hälsoproblem för de som bor där. 

Vilka tecken finns det på läckage i vattenrör? 

Det finns flera tecken på att det läcker i ett vattenrör. Några exempel är missfärgat vatten, att vattnet inte rinner undan, tryckfall (att trycket i kranar är lågt och att vattnet därmed inte rinner lika snabbt) och en plötslig ökning av vattenförbrukningen (något du kan se på din vattenmätare, eller din vattenräkning). Om du upptäcker något tecken på att det kan finnas en vattenläcka i vattenrören i din fastighet bör du genast utföra läcksökning för att lokalisera den. Du kan antingen utföra en del enklare tester, såsom lyssning, på egen hand, eller så kan du kontakta ett företag för att få professionell hjälp och rådgivning gällande problemet. 


Posted by on

Hur du upptäcker och förhindrar inläckage 


Fukt och vatten kan orsaka allvarliga skador på ditt hem. Det kan försämra strukturen på ditt hus, orsaka allvarliga mögel- och fuktskador som även riskerar att äventyra din hälsa. Det bästa sättet att förhindra detta är att förstå varför de kan uppstå och se till att du vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra att de händer från första början. 

I den här korta artikeln kommer vi att göra dig mer medveten om inläckage. Bland annat kommer du att lära dig vad inläckage är samt hur du ska agera i de fallen när det inträffar. 

 

Vad är inläckage? 

Som regel kallas läckor där vattnet tar sig in i en byggnad utifrån som ett inläckage. De allra flesta inläckage brukar uppstå i antingen en fasad eller ett tak. De kan vara svåra att upptäcka och brukar oftast först bli uppenbara vid kraftigt regn. 

Dessa typer av läckage är synonyma med att bidra till stora skador som: 

  • Leda till fuktskador som kan ge upphov till mögel, svamp och röta. 
  • Byggnadskonstruktionen kan bli negativt påverkad på bland annat fasaden som börjar söndervittra och försvaga byggnadskonstruktioner. 
  • Den kan ge upphov till vattenskador. 
  • termografering

 

Hur identifierar jag ett inläckage? 

Ett vanligt ordspråk är att vatten och fukt är husets värsta fiender – och det är främst taket som skyddar dig och ditt hem mot vatten. På taket finns det två viktiga komponenter som stuprören och hängrännorna som säkrar att både smältvatten och regn transporteras bort från huset. Men även om du har alla viktiga komponenter så kan inläckage inträffa i ditt tak eftersom taket slits ut genom tiden på grund av väderförhållanden. 

 

Ett inläckage kan bland annat uppstå på följande sätt: 

  • I små, väldigt svårupptäckta sprickor i ytskiktet 
  • Genom kraftiga skyfall i kombinationen med starka vindar. 
  • I åldersförbrukade takkonstruktioner 
  • Vid renoveringar 

Det enklaste sättet att upptäcka ett inläckage är att vara uppmärksam vid regn och töväder. Om du har ett inläckage brukar vattnet komma in i byggnaden som små droppar från antingen innertaket eller genom balkong- och takterrassen. Andra indikationer kan vara att du får fuktfläckar på husets fasad, innerväggar och innertak. Men även om du inte har några läckor som syns så kan en dålig lukt som orsakas av mögel vara ett tecken på att du har ett inläckage. 

 

Vad ska jag göra vid inläckage? 

Först och främst är fukt- och vattenskador dyra att reparera och det är viktigt att du åtgärdar problemet omgående. Ett liten spricka i ytskiktet kan nämligen snabbt orsaka stora skador som fuktskador och mögel i ditt hem. 

Inläckage är som regel väldigt komplexa och även om du ser droppande vatten från innertaket behöver detta inte betyda på att du har lokaliserat platsen och den verkliga orsaken. Genom att anlita en yrkeskunnig och erfaren hantverkare kan du försäkra dig om att hitta alla läckor i ditt hem – oavsett vilken typ av fastighet du har. Som regel brukar dessa hantverkare vara certifierade och ha många års arbetserfarenhet. De ha även tillgång till olika mättekniker så att de kan precis  bestämma läckage och hitta de mest lämpliga och kostnadseffektiva åtgärderna. 

 


Posted by on